1. 9. 2016 - První den ve škole

 1. 9. 2016 - Třídní schůzky

 8. 9. 2016 - Kavárna pro rodiče

23. 9. 2016 - Maminky nám čtou

30. 9. 2016 - Sportovní dopoledne

 5.10. 2016 - Divadelní představení Hronovická - Kapsář plný pohádek

14.10. 2016 - HZS - návštěva u hasičů

26. 9. 2016 - Táhneme za jeden provaz - akce školní družiny na hřišti školy

25.10.2016 - Dopolední kavárnička pro rodiče a děti

31.10.2016 - Halloween - soutěž o nejlepší dýni

 4.11.2016 - exkurze do nově zrekonstruované Sokolovny

10.11.2016 - Třídní schůzky

15.11.2016 - výukový program "Hračky" - Eko centrum Paleta

24.11.2016 -  Muzikoterapie "muzikohrátky 

 2.12.2016 - výlet Chlumec nad Cidlinou - zámek

 5.12.2016 - Mikulášská nadílka + Mikulášský běh

 8.12.2016 - Spaní ve škole

 9.12.2016 - Návštěva krajské knihovny Pardubice

13.12.2016 - Čtení tatínků - beseda s hercem panem Vránou

14.12.2016 - Vánoční kavárnička spojená s besídkou

20.12.2016 - Anglické divadlo

22.12.2016 - Vánoční besídka 1.D

23.12.2016 - 2.1.2017 - Vánoční prázdniny

11.1.2017 -  Zahájení půlročního přírodovědného projektu ve spolupráci s Hvězdárnou Pardubice - "Co ukrývá země"

12.1.2017 -  Kavárnička pro rodiče (třídní schůzky) od 17 hodin

26.1.2017 -  exkurze Pevnost poznání Olomouc

 3. 2.2017 - Pololetní prázdniny

15.2.2017 -  přírodovědný projekt "Tajemství vody"

28. 4.2017 - Focení třídy

28. 4.2017 - Sběrové ráno

 2. 5.2017 - Exkurze Čáslav

15.5. - 19.5.2017 - Škola v přírodě

24. 5.2017 - Den matek - besídka jen pro maminky

 7. 6.2017 - Čokoládovna Častolovice

 8. 6.2017 - Třídní schůzky

 9. 6.2017 - Lesní kouzla - Ekocentrum Paleta

14. 6.2017 - Projekt Hvězdárna Pardubice

15. 6.2017 - Krajská knihovna Pardubice - pasování na čtenáře

16. 6.2017 - Afi palác - vystoupení kouzelníků

19. 6.2017 - Hvězdárna - projekt

20. 6.2017 - Muzikohrátky

21. 6.2017 - Zahradní slavnost - loučení se školním rokem 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Třída Pardubice

739 99 22 12

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode