HR Ostrava

 

 

 

1. B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Stašková

 HR rozvrh 1 B 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. B

Třídní učitel: Mgr. Viktor Dořičák

 

 HR rozvrh 2 B 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B

Třídní učitelka: Renata Stoklasová

 

 HR rozvrh 3 B 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše akce

 

DSCN0303

Nejen tak ledajaké čtení

Čtení odporuje fantazii a rozvíjí osobnost. A že je četba nuda? To si naši žáci nemyslí! Třída 2.B si hodinu českého jazyka dokonce zpestřila zhmotněním čteného textu. Žáci čerpali z textu H.CH.Andersena, konkrétně z pohádky Ledová královna. Do svých rolí se pořádně opřeli a výuku si nadmíru užili. Naši druháčci totiž vědí, že čtení rozvíjí komunikační dovednosti, slovní zásobu a podporuje lidskou představivost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HR2

 Základní škola Provaznická v Ostravě Hrabůvce

ZŠ Provaznická byla založena v roce 1960. Od té doby prošla mnohými změnami. V roce 2009 byla zateplena, byla vyměněna okna. Rekonstrukce školního hřiště, na které se všichni těšili, proběhla na jaře  roku 2013. Průběžně dochází k modernizaci a estetizaci celé školy.
 
Součástí školy je i školní družina a školní jídelna, která slouží také zájemcům o stravování z oblasti Hrabůvky. Škola není typicky spádovou školou. Dojíždějí do ní žáci z celé Ostravy.
 
Patří k ní velká školní zahrada s naučnou stezkou,  ekologickou učebnou, skleníkem a učebnou v přírodě. Právě v oblasti environmentální výchovy dosahuje škola velkých úspěchů. Mezi nejvýznamnější ocenění patří tituly Mezinárodní Ekoškola, Ekologická škola Moravskoslezského kraje, Škola udržitelného rozvoje aj.
 
V budově se nachází  několik  odborných učeben (jazyková, informatiky, fyziky-chemie, hudební aj.), třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, noteboky). Prostředí školy je barevné, útulné a inspirující. Žáci zde u o přestávkách využívají odpočinkových koutů, kde si mohou zahrát ping pong nebo stolní fotbal.
 
Pýchou školy je nové školní informační centrum s nadstandartně vybavenou knihovnou, přístupem na internet a online katalogem knih s celodenním provozem i o přestávkách. Celé bylo financováno  Evropským sociálním fondem  a  státním rozpočtem ČR. Otevřeno je od 8,00 do 18,00 hod. nejen pro žáky školy.
 
V rámci dalšího projektu škola získala finanční prostředky z OPVK, a tak byl Evropským sociálním fondem  a  státním rozpočtem ČR podpořen také projekt „Učíme se společně“, jehož hlavním cílem je zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálnímí vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a talentovaných. Vybudované školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence, nabízí odbornou metodickou pomoc rodičům, žákům i učitelům. Některým žákům pak ve výuce pomáhají asistenti pedagoga.
 
ZŠ se zapojuje do mnoha dalších projektů, které napomáhají rozvíjet všechny oblasti dětí. Od 1.ročníku se kromě běžných tříd věnujeme také žákům intelektově nadaným. V této třídě se děti učí tzv. obohaceným způsobem vzdělávání. Ve výuce matematiky používáme metodu prof. Hejného (učebnice Fraus).
 
Volný čas tráví žáci v odpoledních kroužcích  - anglický jazyk, hudební, sportovní, matematický, kramický, deskové hry, žurnalistika  aj. nebo na tematických odpoledních, která zahrnují různé exkurze, soutěže, pokusy, pracovní dílny, besedy s odborníky. Tradicí školy je úzká spolupráce s rodiči. Společně organizujeme  sportovní akce  jako jsou lyžařské výjezdy, cyklovýlety, turistické výšlapy, víkendové pobyty, ale i jiné jako  je posezením u táboráku, velikonoční a vánoční dílny, besedy, pasování prvňáčků atd.
 
Žáci školy se pravidelně zúčastňují ozdravných pobytů, lyžařských a plaveckých výcvikových kurzů. Pro předškolní  děti škola každoročně organizuje Klub předškoláčků, kde se děti formou hry připravují na školu a kde rodiče získávají  informace o tom, jak dítě dobře připravit na vstup do školy. Nedílnou součástí výuky je mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy různých zemí v rámci projektu Comenius.
 
Ve vyučování škola používá činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou metodu, skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat učební činnost. Škola pro svoji práci využívá spolupráce  s  Ostravskou univerzitou, Menzou ČR, Centrem nadání, Terezou, VITA, Lesní školou, zahraničními školami v rámci EU a mnohými dalšími.
 
Své vědomosti a dovednosti pak žáci úročí v různých vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích, ve kterých dosahují významných úspěchů. Cílem školy je najít u každého žáka oblast, ve které vyniká a tu pak podporovat a rozvíjet, vytvořit bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti. Škola nabízí příjemnou rodinnou atmosféru  a zapálený kolektiv učitelů.
 
 
 
HR3  HR4  HR5  HR6  HR7  HR8