OP Opava

 

 

 

1. A

Třídní učitelka: Mgr. Dana Jarošová

 

OP rozvrh 1 A 20182019

 

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

2. A

Třídní učitelka: Mgr. Simona Martínková

 

 

OP rozvrh 2 A 20182019

 

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2017

 

 

 

 

 

 

 

3. A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Plachá

 

 

OP rozvrh 3 A 20182019

 

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2016

 

 

 

 

 

 

4. A

Třídní učitelka: Mgr. Bohuslava Kvarčáková

 

 

OP rozvrh 4 A 20182019

 

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2015

 

 

Výuka

Takto probíhá výuka v naší třídě Světa vzdělání:

Hodina angličtiny

Půlená hodina s lektorkou angličtiny 

 

Hodina angličtiny

Půlená hodina s s lektorem - rodilým mluvčím Stevenem Wattem

 

r1r2r3r4r5r6

 

 

 

Hodina matematiky

Hodiny Hejného matematiky probíhají ve třídě

 

Hodina osobnostního rozvoje

Hodiny probíhají ve třídě s paní učitelkou třídní

 

Hodina logiky

Hodiny probíhají ve třídě s paní učitelkou Müllerovou

l1l2l3l4l5l6

 

Hodina informatiky

Hodiny probíhají v počítačové učebně s paní Bečákovou a panem Palkovičem

 

 

 

 Naše akce

 

20190524 121522

Výbuchy sopek pobavily naše prvňáčky

Projektový den je pro naše žáky vždy výzvou. Tentokrát si naši prvňáčci zopakovali své znalosti o Zemi, aby pochopili, jak a proč vznikají sopky. V rámci projektové výuky se tak děti dozvěděly, co je v nitru Země a jak probíhá sopečný výbuch. Prvňáčci pracovali ve trojicích a plnili zajímavé úkoly: četli, luštili, počítali, vyhledávali infromace. Za každou splněnou etapu pak získali jednu věc, kterou použili při závěrečném chemickém pokusu. Všichni žáci s nadšením pozorovali výbuchy svých sopek, které si vlastnoručně vyrobili. 

 

IMG 20190411 114824 2

My body

Znalost o lidském těle nás učí vnímat jeho potřeby a zjistit, jak moc může být zranitelné. Žáci ze 4.A spojili ve výuce „My body“ své vědomosti a kreativitu a vytvořili překrásné projekty! Výuku vedla Mgr. Barbora Veselá, která byla dětem v případě potřeby oporou. Děti se při vytváření bavily, podporovaly svou tvořivost a spolupracovaly v týmech. Zároveň si upevňovaly své znalosti o kostech i orgánech lidského těla.

 

velikonoční pečení opava

Velikonoční pečení

Nejen, že se u nás učí, rozvíjí a jezdí na výlety, ale u nás se dokonce i peče!! Za pomoci babičky jedné z žákyň ze 4.A si žáci této třídy mohli upéct kynuté těsto a sami si ho ozdobit. V hodině osobnostního rozvoje se děti seznámily s velikonočními tradicemi a zjistili,  jak důležité je zvyky dodržovat. Ve školní kuchyňce pak mohli žáci předvést své kuchařské umění. Krásná vůně se linula celou školou. A ta chuť!  

 

Opava nalady verse zmensena

Podzimní nálady ve verších

Klíčem k úspěchu je sebeprezentace. Dokázat zaujmout a výstižně tlumočit své myšlenky či myšlenky nějakého autora není vůbec jednoduché. Žáci ze 4.A o tom ví své. Dostali totiž za úkol zarecitovat své básně před ostatními žáky z různých tříd. Kdo si netroufl recitovat, mohl předčítat. Důležité bylo postavit se před obecenstvo a potrénovat tak svou výslovost, hlasový výkon i paměť. Děti předvedly chvályhodné výkony, za které by se nemusel stydět ani opravdový umělec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC 0729

 Základní škola Englišova v Opavě

 

Škola sídlí jihozápadním směrem od centra města Opavy, v místní části - Předměstí. Prošla velkou rekonstrukcí a stala se vyhlášenou sportovní školou nejen v opavském okrese, ale v celé České republice.

Škola s dlouholetou tradicí ( byla založena roku 1960 ) hrdě nese jméno místního rodáka Judr. Karla Engliše, známého vynikajícího národohospodáře, politika, právníka a filozofa.

V roce 1990 byla v Praze založena Společnost Karla Engliše a 1994 zřízena při Masarykově univerzitě v Brně Cena Karla Engliše, udílená každoročně vynikajícímu ekonomovi. 

Školní budova ZŠ Englišova byla původně stavěna pro střední školu na Mírové ulici. Základní kámen byl položen 24.4.1960. Budova byla postavena během jednoho roku a 3.9.1961 byla slavnostně otevřena.
V prvním roce bylo ve škole 23 tříd a 28 členů pedagogického sboru - 19 učitelek a 9 učitelů. Prvním ředitelem byl Rudolf Broďák.
Na jaře 1962 se začalo stavět hřiště. V letech 1968-69 byla ke škola přistavěna další budova s učebnami, kuchyní a jídelnou.
Ve školním roce 1972-73 byla škola pověřena ministerstvem školství k ověřování experimentu moderní koncepce výuky. Nová koncepce pak byla zahájena na všech školách od 1.9.1976.
Ve školním roce 1982-83 byly zavedeny matematické třídy a v r. 1986 přešly na ZŠ Englišova sportovní třídy ze ZŠ Boženy Němcové a tím začala slavná éra sportovní školy. V r. 1999 byla vyhlášena nejlepší sportovní školou v České republice.
V roce 2000 se stal ředitelem školy Mgr. Jan Škrabal, učitel zeměpisu a tělesné výchovy, který vede školu dodnes.
 

 DSC 0723 DSC 0724 DSC 0727 DSC 0726 DSC 0728 DSC 0731 

Školní knihovna
 
Velká školní knihovna je rozdělena na žákovskou a učitelskou část. Učitelská knihovna je umístěna ve sborovně a obsahuje více jak 1500 svazků. Žákovská knihovna s více ja 6000 svazky je přístupná v informačním centru školy. Odborná literatura, se kterou žáci pracují v hodinách, je umístěna v jednotlivých odborných učebnách.
 

Stravování

Školní jídelna je umístěna vedle školy, poskytuje denně obědy nejen pro naši školu, ale také pro ZŠ Riegrova a ZŠ Olomoucká. 
 
ji5 ji6 ji1 ji2 ji3 ji4 
 
Školní družina: 6.00-8.00 a 11.30-17.00 hod.
 
Školní klub: 12.30-17.00 hod.
 
Družinu navštěvuje 180 dětí. Družina pořádá některé pravidelné akce - v březnu maškarní karneval, vystoupení ke Dni matek, vánoční posezení, letní tábory, 2x ročně vystoupení v Domově důchodců, celookresní ligu ve fotbale a pálkované.
 
 d1 d2 d3 d4 d5 d6