Organizace školního roku 2016/2017

 
1. pololetí: 1. 9. 2016    -    31. 1. 2017
2. pololetí: 1. 2. 2017    -    30. 6. 2017
Podzimní prázdniny: 27. 10. 2016 - 30. 10. 2016
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 - 3. 01. 2017
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017
Zápis do první třídy:  5.4. - 6.4.2017
Jarní prázdniny: 6.3. – 12.3. 2017
Velikonoční prázdniny: 13. 4.2016 - 17. 4. 2017
Hlavní prázdniny: 1. 7. 2017 - 3. 9. 2017

Telefonní číslo do školní družiny: 724 737 329 

Provoz školní družiny: 6.00 hod. – 8.00 hod. 11.40 hod. – 16.30 hod.

Informace školní jídelny

1.  Školní jídelna se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

2. Stravné je prováděno bezhotovostní platbou u GE Money Bank - číslo účtu ŠJ: 20001-520524/0600. Ve variabilním symbolu uveďte rodné číslo dítěte. U sourozenců musíte dva příkazy, platby jsou automaticky přiřazovány k rodným číslům, nelze tedy platit jednou platbou. Věnujte pozornost při zadávání rodného čísla strávníka. Při chybném zadání rodného čísla nebude Vaše platba přiřazena.

3. Placení obědů na školní rok: 1. platba k 20. 8., poslední platba k 20. 5.. Dnem přijetí nové vyhlášky o stravování č. 107/2005 vstoupilo v platnost ustanovení, že strávníci se zařazují do stravovacích kategorií věku, nikoli podle třídy, kterou navštěvují.

Vyúčtování přeplatků se provádí 1 x ročně a to vždy v červnu – možnost nahlédnutí do stravovacích archů u vedoucí školní jídelny.

4.  Odhlášky obědů den předem do 14.00 hod. na tel. 466 303 811, 606 648 352, přes internet: www.strava.cz (nutná registrace u vedoucí jídelny) nebo pomocí pardubické karty přes terminál.

5.  Pro nemocné děti lze odebrat oběd od 11.15 – 11.45 hod. pouze první den nemoci.

6.  Změnu účtu - prosím nahlaste vedoucí školní jídelny.

7.  Výdej obědů pouze na pardubickou kartu. Pořízení nové karty prostřednictvím vyplněné žádosti s fotografií zdarma. Pořízení duplikátu - 50,- Kč v kanceláři ŠJ.

8.  Jídelna nabízí každý den 2 druhy jídel a 2x do týdne menu č. 3 formou salátů (nejméně 20 dětí). Dále je možnost snídaní pro družinové děti (nejméně 15 dětí)

 

 

 

Kontakt

Třída Pardubice

739 99 22 12

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode