Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

 

  • Ve středu 16.1.2019 od 17:30 hod. proběhne informační schůzka na ZŠ Křídlovická v Brně
  • Ve čtvrtek 17.1.2019 od 17:00 hod. proběhne informační schůzka na ZŠ Provaznická v Ostravě Hrabůvce
  • V úterý 22.1.2019 od 17:30 hod. proběhne informační na ZŠ Horníkova v Brně-Líšni
  • Ve čtvrtek 14.2.2019 od 17:00 hod. proběhne informační schůzka na  ZŠ Řezníčkova v Olomouci 
  • Ve středu 20.2.2019 od 17:00 hod. proběhne informační schůzka na 2.ZŠ v Holešově

 

 

 

Dny otevřených dveří

  • Den otevřených dveří v našich třídách na ZŠ Křídlovická v Brně proběhne ve středu 6.2.2019 od 8:00 do 13:00 hod.
  • Den předškoláčků proběhne na ZŠ Horníkova v Brně-Líšni v úterý 19.2.2019 od 15:30 hod.

 

 

 Časté dotazy

odrazka sipka blueJedná se o třídu pro mimořádně nadané?

Naše třídy jsou pro nadané děti vhodné, mimo jiné díky svému individuálnějšímu přístupu, využití Hejného metody výuky matematiky a zaměření na logiku, nejsou ale určeny výhradně jim. Do našich tříd hledáme především ty žáky, jejichž rodičům záleží na vzdělání a rozvoji jejich dětí.

odrazka sipka blueJe součástí přijímacích zkoušek angličtina?

Součástí talentových zkoušek není testování naučených vědomostí, znalosti angličtiny nebo schopnosti číst – naším cílem je zjistit potenciál dětí a vybrat z nich ty, pro které bude studium ve třídě Světa vzdělání největším přínosem.

odrazka sipka blueJak přihlásit dítě k talentovým zkouškám?

Stáhněte si přihlášku ve formátu docx nebo pdf, vyplňte ji a zašlete naskenovanou či vyfocenou na e-mail info@svetvzdelani.cz.

Pokud vás možnost zaujala, ale potřebovali byste ještě zjistit víc, zastavte se na některé informační schůzce s rodiči budoucích prvňáčků, kde vám rádi přiblížíme průběh výuky v našich třídách a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Své dotazy nám můžete poslat i e-mailem.

odrazka sipka blueJsou hodiny navíc pro děti povinné?

Ano, nadstandardní hodiny jsou nedílnou součástí rozvrhu a od ostatní výuky nejsou nijak odlišené. Děti se jich účastní stejně jako zbytku vyučování a jsou v nich běžně hodnocené.

odrazka sipka blueMají děti nadrámcové předměty zapsané na vysvědčení?

Nadrámcové předměty (angličtina, logika a osobnostní rozvoj) jsou formálně evidované jako kroužky a na oficiálním vysvědčení nejsou uvedené. Od ostatní výuky se ale z pohledu dětí nijak neliší, děti jsou v nich standardně hodnocené a vedle oficiálního vysvědčení dostávají na zvláštním blanketu i známky z těchto předmětů.

odrazka sipka blueLiší se nějak i výuka běžných předmětů?

Výuka ve třídách Světa vzdělání je pozitivně ovlivněná nízkým počtem žáků ve třídě. Třídní učitelka díky tomu má mnohem větší prostor pracovat s každým dítětem individuálně podle jeho potřeb. To ještě podporují půlené hodiny, kterých mají děti každý týden šest – všechny tři hodiny angličtiny, dvě hodiny matematiky a jednu hodinu češtiny.

Další podstatnou odlišností je i použití Hejného metody výuky matematiky, která děti motivuje k pozitivnímu vztahu k matematice, učí je o matematice přemýšlet a matematická pravidla aktivně objevovat namísto pouhého učení se zpaměti.

Při výuce všech předmětů dbáme i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Na těch dále pracujeme i při hodinách osobnostního rozvoje.

odrazka sipka blueVaše třídy fungují na prvním stupni základní školy. Jaké jsou možnosti navazujícího studia?

Koncepce tříd Světa vzdělání je rozpracovaná i pro druhý stupeň základní školy. Velké procento dětí z pátých tříd však v řadě měst tradičně odchází na víceletá gymnázia, proto zatím nebyly naše třídy na druhém stupni nasazeny. Nicméně tuto možnost rodičům vždy začátkem páté třídy nabízíme, a pokud se jich většina rozhodne ji přijmout, navazující studium zajistíme.

odrazka sipka blueJak po páté třídě vypadá typické dítě, které absolvovalo třídu Světa vzdělání?

Dítě, které prošlo některou z našich tříd, má obvykle rozvinuté logické uvažování, pozitivní vztah k matematice a nad matematickými zákonitostmi samostatně přemýšlí, nespokojuje se s pouhým učením zpaměti. Osvojilo si základy angličtiny, na kterých bude dále stavět, a nebojí se angličtinu používat. Ví, jak se efektivně učit, jak se správně chovat k ostatním i jak nakládat se svými silnými a slabými stránkami. Rozumí základům programování a umí vyhledávat informace na zadané téma, posoudit jejich hodnotu a věrohodnost a správně pracovat se zdroji. Má chuť se dál učit a ke škole má pozitivní vztah.

odrazka sipka blueProč Hejného metoda výuky matematiky?

Věříme, že Hejného metoda je optimálním prostředkem pro rozvoj logického myšlení u dětí, stejně jako jejich pozitivního vztahu k matematice. Děti jsou při hodinách Hejného matematiky obvykle aktivní, nečekají, až jim učitel řekne správný postup, ale nad úlohami se samostatně zamýšlejí. Navrhují vlastní řešení a chyby vnímají jako přirozenou součást učení. A na hodiny matematiky se těší. Právě pozitivní vztah k matematice a schopnost samostatně přemýšlet nad problémem považujeme za klíčové.

odrazka sipka blueProč hodiny osobnostního rozvoje?

Cílem školy není jen předat dětem vědomosti, ale naučit je i cenným dovednostem. Hodiny osobnostního rozvoje a etiky se zaměřují na takové dovednosti, díky kterým děti dovedou správně komunikovat s ostatními, budou si umět poradit s vlastními silnými a slabými stránkami, dokáží pracovat se svými emocemi a osvojí si řadu různých způsobů, jak se učit.

odrazka sipka blueProč se učit logiku?

Chceme, aby děti uměly přemýšlet logicky, aby uvažovaly samostatně a nebály se přijít s vlastním kreativním řešením. Hodiny logiky v tomto směru dále podporují Hejného matematiku.

odrazka sipka blueProč angličtina?

Čím dříve s jazykem děti přijdou do kontaktu, tím snáze si osvojí zásady správné výslovnosti a s jazykem se lépe sžijí. Skrze hru, říkadla a první jednoduché fráze děti v našich třídách začínají anglicky mluvit dřív, než se dostaví tréma z komunikace v cizím jazyce, a další studium jazyka je tak pro ně jednodušší.

odrazka sipka blueProč programování?

Díky programování se děti učí myslet v algoritmech. Schopnoost rozdělit si problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které povedou k cíli, se v dnešní době velmi cení.

Jak se přihlásit

Zaujaly vás třídy Světa vzdělání a rozhodli jste se, že jsou pro vaše dítě to pravé? 

Stáhněte si přihlášku (ve formátu  ikona doc nebo  ikona pdf ) a zašlete ji naskenovanou či vyfocenou na e-mail info@svetvzdelani.cz.

 

 

Potřebujete ještě další informace?

Vyberte si některý termín informační schůzky s rodiči budoucích prvňáčků – tam vám rádi řekneme více a zodpovíme vaše dotazy.

 

O nás

Třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky zajišťuje Svět vzdělání, z.s.

Koncept tříd Světa vzdělání byl poprvé zaveden v roce 2012 na ZŠ J. Železného v Prostějově. Od té doby úspěšně pokračuje a prosazuje se i na dalších školách – v současné chvíli už na desíti a připravujeme další.

Zakladatelem a ředitelem Světa vzdělání, je Ing. Tomáš Blumenstein – otec dvou dětí a aktivní člen Mensy ČR. Již řadu let je organizátorem konferencí pro učitele, seminářů o nadaných dětech i akcí pro nadané studenty. V letech 2007–2015 působil jako předseda Mensy ČR a jeho zásluhou vznikl projekt Mensa NTC pro školky i soutěž Logická olympiáda, které se nyní každoročně účastní přes 60 tisíc žáků a studentů. Díky tomu i díky své osobní zkušenosti s výchovou dětí si Tomáš velmi dobře uvědomuje, jak důležité je včas zachytit a vhodně rozvinout potenciál dětí.

Cílem týmu Světa vzdělání je vytvořit pro vaše dítě optimální podmínky, aby rozvíjelo své možnosti, bylo ve škole šťastné a učilo se rádo.

 

Staňte se partnerskou školou

Už osm základních škol díky třídám Světa vzdělání nabízí svým žákům něco navíc a na deváté se zbrusu nová třída právě připravuje na své prvňáčky.

Zaujal vás koncept tříd s rozšířenou výukou a uvažujete o možnosti stát se naší partnerskou školou?

Napište nám na info@svetvzdelani.cz, nebo zavolejte na 739 992 212 – rádi s vámi domluvíme termín osobní schůzky, kde vám podrobně vysvětlíme, jak naše třídy fungují, popíšeme vám, jak přesně probíhá spolupráce školy a Světa vzdělání, z.s., a na základě zkušenosti z existujících tříd vám nastíníme, co může toto rozhodnutí vaší škole přinést.

Kontakty

 

ikony kontakty zemeSvět vzdělání z.s.
Průchozí 2
Prostějov 796 01

IČO: 04087356
bankovní spojení: 739992212 / 2010

ikony kontakty phone739 992 212
ikony kontakty mailinfo@svetvzdelani.cz

 

ikony kontakty phone Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel spolku ikony kontakty phone 603 726 030

ikony kontakty phone Ing. Martina Hrůzová, administrativa, organizace a chod spolkuikony kontakty phone 739 992 212 ikony kontakty mail info@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Ing. Lucie Chládková, administrativa, výuka a talentové zkouškyikony kontakty phone 603 185 497 ikony kontakty mail chladkova@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Ing. Eva Hrindová, propagace, FBikony kontakty mail hrindova@seznam.cz

ikony kontakty phone Ing. Eva Staňková, metodik AJikony kontakty mail steva@email.cz

ikony kontakty phone Mgr. Tomáš Fojtů, školení Watts English Wowikony kontakty mail tomas.fojtu@wattsenglish.com

ikony kontakty phone Mgr. Helena Zitková Ph.D., metodik Aj a osobnostní rozvojikony kontakty mail zitkova@svetvzdelani.cz