Třída s podporou výuky angličtiny a matematiky
 
 
 

Představujeme vám náš koncept rozšířené výuky pro děti prvního stupně základní školy. Jedná se o navázání na běžný studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Výuka je rozšířena o tři hodiny anglického jazyka, o jednu hodinu logiky a jednu hodinu osobnostního rozvoje. Hodiny angličtiny jsou navíc půlené – pro skupinku jedenácti žáčků a oproti angličtině jsou půlené dvě hodiny matematiky a jedna hodina českého jazyka. Financování nadstandardních je hrazeno z příspěvku rodičů a půlených hodin je realizováno spolkem Svět vzdělání, z.s.

Na hodině osobnostního a psychologického rozvoje se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování.

Angličtinu vyučuje profesionální lektorka a je vyučována metodou Watts English Wow, která je dětem velice blízká, hravou a zábavnou formou se učí cizí jazyk přirozeně, podobně jako jazyk mateřský. Výuka lektorky je doplněna hodinami s rodilým mluvčím, které slouží hlavně k nácviku výslovnosti, hodiny jsou konverzační. Výuka Angličtiny bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English po třetí a páté třídě. Necertifikované zkoušky budou děti absolvovat na konci prvního, druhého a čtvrtého ročníku.

Hodiny matematiky jsou vyučovány Hejného metodou, která neučí děti matematiku, ale matematicky myslet. Tato metoda opět velice přirozeně dětem otevírá cestu k matematice, která se tak stává nejoblíbenějším předmětem a navazuje na hodiny logiky, kde děti procvičují logicky myslet. Skládá se z matematických prostředí, ve kterých děti velice rychle získávají jistotu a tato prostředí je provází po celé studium. Hejného metoda je skvělá také v oblasti spolupráce dětí v hodinách, která se dál prolíná i do ostatních předmětů a celková atmosféra ve třídě se stává přátelštější, metoda pracuje s chybou, chyba je žádaná, posouvá děti dopředu, děti se skutečně chybami učí a takto získané poznatky jim zůstávají hluboce uloženy.

Často se setkáváme s tím, že mají rodiče z této metody obavy. My o tom víme a tak hned na začátku školního roku připravujeme pro rodiče školení, tak zvanou „Kavárnu pro rodiče“. Jde o neformální setkání s rodiči, kde rodiče získají představu, o čem tato metoda je a jak s dětmi doma pracovat. Další školení pak provádí paní učitelka třídní na třídních schůzkách dle potřeby.

Koncept je určen pro všechny děti, nejde o třídu pro nadané. Přihlášené děti se zúčastní přijímacích pohovorů, které se skládají ze dvou částí – první část je test školní zralosti, druhá část je inteligenční test. V případě většího zájmu budou přijaty děti s lepšími výsledky. Podrobné informace se dozvíte na informačních schůzkách, o kterých vás budeme aktuálně informovat.

Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči.

Tento koncept vznikl v roce 2013 na ZŠ J. Železného v Prostějově, kde je aktuálně připravováno otevření pátého ročníku - informace na webu: Třída Prostějov

.

 

Aktuální zprávy

 

Vypisujeme výběrové řízení na lektora AJ pro naši budoucí první třídu. Výběrové řízení proběhne 14. 6. 2017, čas dle osobní domluvy.

 

Výběrové řízení.

 

 

 

 

Přihláška ke studiu

 

Pokud jste se již ke studiu v naší třídě rozhodli, stačí si stáhnout přihlášku ve formátu, který vám vyhovuje a zaslat nafocenou nebo naskenovanou na uvedený e-mail. Na základě námi přijaté přihlášky obdržíte kód dítěte a odkaz, na kterém si vyberete čas přijímacího pohovoru. 

 

Přihláška ve formátu doc

Přihláška ve formátu PDF

Termíny přijímacích pohovorů jsou 9.2.2017 a 13.3.2017. 

Kontakt

Třída Pardubice

739 99 22 12

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode