Třída s podporou výuky angličtiny a matematiky
 
 
 

Představujeme vám náš koncept rozšířené výuky pro děti prvního stupně základní školy. Jedná se o navázání na běžný studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Výuka je rozšířena o tři hodiny anglického jazyka, o jednu hodinu logiky a jednu hodinu osobnostního rozvoje. Hodiny angličtiny jsou navíc půlené – pro skupinku jedenácti žáčků a oproti angličtině jsou půlené dvě hodiny matematiky a jedna hodina českého jazyka. Financování nadstandardních je hrazeno z příspěvku rodičů a půlených hodin je realizováno spolkem Svět vzdělání, z.s.

Na hodině osobnostního a psychologického rozvoje se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování.

Angličtinu vyučuje profesionální lektorka a je vyučována metodou Watts English Wow, která je dětem velice blízká, hravou a zábavnou formou se učí cizí jazyk přirozeně, podobně jako jazyk mateřský. Výuka lektorky je doplněna hodinami s rodilým mluvčím, které slouží hlavně k nácviku výslovnosti, hodiny jsou konverzační. Výuka Angličtiny bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English.

Hodiny matematiky jsou vyučovány Hejného metodou, která neučí děti matematiku, ale matematicky myslet. Tato metoda opět velice přirozeně dětem otevírá cestu k matematice, která se tak stává nejoblíbenějším předmětem a navazuje na hodiny logiky, kde děti procvičují logicky myslet. Skládá se z matematických prostředí, ve kterých děti velice rychle získávají jistotu a tato prostředí je provází po celé studium. Hejného metoda je skvělá také v oblasti spolupráce dětí v hodinách, která se dál prolíná i do ostatních předmětů a celková atmosféra ve třídě se stává přátelštější, metoda pracuje s chybou, chyba je žádaná, posouvá děti dopředu, děti se skutečně chybami učí a takto získané poznatky jim zůstávají hluboce uloženy.

Často se setkáváme s tím, že mají rodiče z této metody obavy. My o tom víme a tak hned na začátku školního roku připravujeme pro rodiče školení, tak zvanou „Kavárnu pro rodiče“. Jde o neformální setkání s rodiči, kde rodiče získají představu, o čem tato metoda je a jak s dětmi doma pracovat. Další školení pak provádí paní učitelka třídní na třídních schůzkách dle potřeby.

Koncept je určen pro všechny děti, nejde o třídu pro nadané. Přihlášené děti se zúčastní přijímacích pohovorů, které se skládají ze dvou částí – první část je test školní zralosti, druhá část je inteligenční test. V případě většího zájmu budou přijaty děti s lepšími výsledky. Podrobné informace se dozvíte na informačních schůzkách, o kterých vás budeme aktuálně informovat.

Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči.

Tento koncept vznikl v roce 2012 na ZŠ J. Železného v Prostějově - informace na webu: Třída Prostějov

.

 

Aktuální zprávy

 

Infoschůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne dne 24.ledna 2018 od 18:00 hod. na ZŠ Staňkova Pardubice.

 

V pondělí 29.1.2018 proběhne v čase 

8:00 - 10:00 hod. - Den otevřených dveří v našich třídách.

 

Srdečně Vás zveme.

 

 

Přihláška ke studiu

 

Pokud jste se již ke studiu v naší třídě rozhodli, stačí si stáhnout přihlášku ve formátu, který vám vyhovuje a zaslat nafocenou nebo naskenovanou na uvedený e-mail. Na základě námi přijaté přihlášky obdržíte kód dítěte a odkaz, na kterém si vyberete čas přijímacího pohovoru. 

 

Přihláška ve formátu doc

Přihláška ve formátu PDF

Termíny přijímacích pohovorů jsou 9.2.2017 a 13.3.2017. 

Kontakt

Třída Pardubice

739 99 22 12

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode